Šírenie Zenu na Slovensku

ZAZEN INTERNACIONÁL SLOVENSKO je oficiálne občianske združenie ľudí, ktorí praktikujú zazen. V skutočnosti sme duchovné spoločenstvo, ktoré sa stretlo a funguje spoločne s jediným zámerom: sadnúť si do zazenu.

Aktualizujeme duchovnú múdrosť a podstatu Buddhovho učenia, starého vyše 2500 rokov. To sa predáva výhradne z majstra na žiaka cestou autentického učenia už celé generácie z Indie, Číny, Japonska až do západnej Európy.

K nám na východ sa dostalo prostredníctvom Majstra Sando Kaisena, opáta zenového kláštora vo Francúzsku.

Čo je to vlastne zazen a čo Zen, kto je Majster a ako fungovať v dnešnom svete spontánne a slobodne, tak to vám priblížime na tejto stránke.

Majster Sando Kaisen
Majster Sando Kaisen

Plánované akcie


16. - 19. júna - sesshin v Brzove pri Zvolene


24.07. večer - 06.08 poobede - I. turnus letného tábora v kláštore vo FR

08.08. večer - 21.08. poobede- II. turnus letného tábora v kláštore vo FR