Sando Kaisen
Sando Kaisen

Majster Sando Kaisen sa narodil 18. mája 1952 v Noyonu vo Francúzsku. V detstve osem rokov žil v Poľsku v meste Wroclaw, odkiaľ pochádzal jeho otec. Vychovávala ho babička, ktorá bola veľmi prísna. Často ho posielala do kostola, kde sa cítil lepšie než doma. Pät rokov miništroval starému wroclawskému biskupovi. Jeho život, ako sám hovorí, neovplyvnilo ani tak náboženstvo, ako skôr stretnutia s určitými ľudmi. Hlboko na neho zapôsobil práve tento starý biskup, ktorý bol velmi jemný, mal dobré srdce a bol vždy koncentrovaný. To bolo jeho prvé stretnutie s kresťanstvom. Po návrate do Francúzska mal štrnásť. Študoval evanjeliá, chodil na omše, počúval kázne, ale v kresťanstve už nikdy nenašiel takú osobnosť, akou bol wroclawský biskup. Kládol kňazom otázky, ale buď mu na ne neodpovedali, alebo hovorili frázy z evanjelia. A tak sa začal venovať iným náboženstvám. Obrátil sa k zdrojom orientálnych tradícií, zúčastnil sa mnohých meditačných sústredení. Roky sa venoval bojovým umeniam. Lákala ho cesta do Číny, kam odcestoval v roku 1972. Cestoval väcšinou autostopom alebo peši. Dostal sa až do blízkosti chrámu Šao-lin, kolísky bojových umení, do malého taoistického chrámu v Nanjangu v provincií Hunan. Zostal v tomto chráme a praktikoval wu-šu (šaolinský box a meditáciu) u ctihodného Majstra Sü-ta, ktorý mal vtedy 106 rokov.

Po roku sa vrátil do Francúzska, vyučoval wu-šu, bol lekárom čínskej medicíny, robil akupunktúru, fytoterapiu a masáž šiacu. V roku 1975 sa zúčastnil jedného meditačného sústredenia, ktoré viedol Majster Dešimaru. Jeho osobnosť na neho veľmi hlboko zapôsobila. Majster Dešimaru prišiel z Japonska do Francúzska v roku 1966, aby na prianie svojho Majstra Kódó Sawakiho odovzdával zen Európanom. Vďaka jeho misijnej činnosti sa zen v šestdesiatych rokoch 20. storočia rozšíril po celej západnej Európe. Preto je Majster Dešimaru nazývaný prvým Patriarchom Západu. Majster Sando Kaisen sa stal žiakom Majstra Dešimaru a bol ním v roku 1979 vysvätený za mnícha. Od svojho majstra sa už neodlúčil, až kým v roku 1982 nezomrel. Po jeho smrti pokračoval Majster Sando Kaisen v misijnej činnosti, ktorú rozšíril od roku 1990 až na východ Európy. Je uznávaný ako prvý misionár Sótó zenu v strednej a východnej Európe. Vďaka jeho pravidelným misiám sa zen rozšíril do Poľska, Českej republiky, na Slovensko, na Ukrajinu, do Ruska a vytvorila sa medzinárodná sangha (spoločenstvo praktikujúcich žiakov).

V roku 1992 získala sangha na juhu Francúzska v mestečku Cubjac, na brehu rieky Auvézere (oblasť Dordogne) opustenú usadlosť - starú továreň na bižutériu a vybudovala tam zenový kláštor. V minulom roku sangha kúpila nový kláštor (Peyrecaty pri meste Larzac, oblasť Dordogne), ktorý dostal meno Ho Sho Ji. Majster tu býva s niekoľkými žiakmi. V kláštore sa pravidelne konajú sesshiny (meditačné ústranie), na ktoré prichádzajú žiaci z celého Francúzska. Pred niekoľkými rokmi vznikol další zenový kláštor v Poľsku (blízko Censtochovej), kam prichádzajú na sesshiny žiaci zo strednej a východnej Európy. Majster vedie v kláštore sesshiny 2 – 3 krát ročne.

Majster Sando Kaisen je autorom viacerých kníh, z ktorých na Slovensku a v Českej republike vyšli: autobiografia Mních bojovník, Buddhizmus a kresťanstvo, Odysea človeka svetla, Trilógia majstrov zenu, Umenie pokojného umierania, Zazen Satori, Budodharma – cesta samuraja, Verše bláznivého mnícha a Zenová masáž a medicína. V kláštore zriadil nahrávacie štúdio a nahral 16 CD. Väcšina z nich približuje poslucháčom podstatu zenu, ale venuje sa aj tematike umierania, učeniu pravoslávnych kňazov, sufizmu, hudby a i. Dve CD vyšli aj na Slovensku: „Čo je to zen?“ a „Ako správne meditovat“. Majster so svojimi žiakmi tiež natočil celovečerný hraný film Prach sveta. Okrem toho sa venuje mnohým dalším činnostiam: skladá a spieva šansóny, záhradkárči, učí umeniu japonskej ikebany, je skvelým kuchárom.

Majster Sando Kaisen je na Slovensku známy širokej verejnosti od roku 1990 vďaka prednáškam, tlačovým konferenciám, vystúpeniam v rozhlase a televízii. V Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici vznikli centrá, kde sa pod vedením slovenských mníchov pravidelne praktikuje zazen.