Ikebana

Stále zriedkavejšie sa nám naskytne moment, keď Majster Sando Kaisen ukazuje a popisuje ako tvoriť ikebanu.

Zväčša sa to podarí len pár šťastlivcom na správnom mieste a čase :) Tak ako pri každej činnosti, aj pri ikebane ide o to, zabudnúť na seba, uložiť kvietky tak, aby sa navzájom podporili vo svojej kráse a ušľachtilosti, aby svojou farebnosťou a jemnosťou dotvárali harmóniu oltára v dojo alebo kdekoľvek inde.

Sando Kaisen hovorí: najprv si treba dobre obzrieť miesto, kde bude ikebana vystavená. Potom na to zabudnúť a len kráčať po lese alebo kvetinárstve. Tie pravé kvietky a iné ikebanoidné predmety sa vám ozvú a ukážu samé, len treba mať otvorené oči a srdce :)

Vytvorenie ikebany spontánne a zo srdca trvá maximálne 5 minút…