Kuchyňa v praktike, praktika v kuchyni

Majster v kuchyni

Neoddeliteľnou súčasťou života a výuky Sando Kaisena je praktika Tenza - kuchára a odovzdávanie vlastnej skúsenosti, ktorú mal Majster možnosť získať počas praktiky v sanghe svojho Majstra – Taisen Deshimaru-a, kde bol tiež istú dobu Tenzom.

Praktika Tenza je v živote sanghy veľmi dôležitá. Tenzo dbá o stravu pre celú sanghu, hlavne počas sesshinov, keď je človek v zintenzívnených podmienkach vystavený väčšej záťaži ako v bežnom živote. Strava preto musí spĺňať všetky nároky na to, aby praktikujúci mali dosť síl a energie.
Toto všetko Majster Sando Kaisen pri každej príležitosti zdôrazňuje, rovnako ako to, že Tenzo by sa mal vo svojej praktike úplne odovzdať potrebám sanghy a zabudnúť na seba – zobudiť sa vo svojej praktike. Byť stále prítomný, aktuálny a akurátny. Neplytvať ani sa nezdráhať, byť veľkorysý a pritom nebyť exhibicionistický. Držať sa časových termínov – nemeškať.

Každý Tenzo je vedený k tomu, aby sa ďalej sám vzdelával: či už varením, skúšaním rôznych jedál a receptov, navštevovaním reštaurácií, ale aj čítaním Tenzo Kyokun – tradičným pojednaním o roli a funkcii Tenza od Majstra Dógena – zakladateľa školy Sotó v Japonsku.
Majster občas vytiahne rôzne finty, zjednodušováky, chuťové kombinatoriky a nepoznané variácie banálnych jedál, ktoré dokážu šokovať a nechávajú po sebe padnuté sánky – inšpirujú. Najrôznejším tajom kulinárskeho umenia, z ktorého Majster čerpá sa naučil počas práce v rôznych francúzskych reštauráciách, kedy pracoval aj pre šéfkuchárov s michelinovskou hviezdičkou.

Rýchlosti sa zas Majster Sando Kaisen naučil počas tenzovania na sesshinoch Majstra Deshimaru, ktoré mali niekedy až 800 účastníkov. Vravel nám raz jednu historku zo Sesshinu vo Val ´d Isere. Spolu so starým kamarátom tam boli hlavnými Tenzami a výpomoc im robili vždy náhodne vybraní účastníci sesshinu, niekedy úplní chaoti alebo ezoterickí turisti, s ktorými nebolo jednoduché nájsť spoločnú koordináciu v kuchyni a bolo ťažké ich dať do laty a pripraviť pre 800 ľudí jedlo načas. V tej dobe sa Majster venoval aj bojovému umeniu Wu-Shu, a preto mal dosť energie a rýchlosti na zvládanie týchto zhonov a „manažovanie“ druhých. Počas týždňového ústrania sa s druhým kolegom dokázali tak vnímať, že keď si jeden čo i len pomyslel, že niečo potrebuje, druhý mu to už podával. O zavadzaní si ani nemohla byť reč. Vravel, že keď sa odtiaľ vrátil naspať do Paríža, že sa ho týždeň ľudia báli ako mu sršali oči, že mu vtedy svet prišiel neskutočne spomalený a mdlý.

Na to, aby mal Majster čas a priestor na ukážky v kuchyni a systematickú výuku a aby mali Tenzovia priestor na otázky je treba viac dní, počas ktorých sa môžu spolu plne venovať kuchyni. Na takejto „tenzovskej“ stáži, kedy nie je Majster zaneprázdnený ničím iným (napr. vedením sesshinu), sa ľahšie naskytne možnosť priblížiť si a obsiahnuť učenie Dharmy odovzdávané Majstrom cez praktiku Tenza, inými slovami ľudsky sa viac zblížiť s Majstrom Sando Kaisenom.

Tieto základné obrysy človek chápe z výuky, ktorú Majster svojim žiakom vo funkciách Tenzov odovzdáva (ktorý to následne odovzdávajú mladším žiakom a tí zas ďalej...), to podstatné však človek zažije sám, keď má možnosť byť v kuchyni s ním a vidieť ho pri práci. Sú to okamihy medzi riadkami, ktoré stoja za tú všetku námahu.