Pétanque

Majster Sando Kaisen je vášnivým hráčom pétanque. Nie je to až také prekvapivé, keďže je Francúz a pétanque je francúzska hra. Nezvyčajným je však majstrovstvo, ktoré v tomto športe dosiahol, napriek tomu, že pétanque sa venuje len rekreačne, popri ostatných aktivitách v kláštore Ermitage Zen du Pic Lumineux v Larzacu.

Pétanque začal hrať pred zhruba 30-timi rokmi. Pred pár rokmi začal pripravovať rozsiahly a dlhodobý projekt rozhovorov s najznámejšími a najlepšími hráčmi pétanque súčasnosti, ktoré by mali v budúcnosti vyjsť aj knižne. Prvým v rámci tohto projektu je Philippe Quintais, jeden z najvýznamnejších hráčov pétanque, o.i. niekoľkonásobný majster sveta, ktorý v júni 2008 navštívil kláštor spolu s Jean-Luc Robertom, držiteľom niekoľkých najprestížnejších titulov, ktorý sa odvtedy do kláštora rád vracia a stal sa blízkym priateľom Sando Kaisena. Pri príležitosti tejto významnej návštevy zavítala do kláštora aj 3-členná výprava z Radio France, ktorý prišli pre toto najrešpektovanejšie francúzske rádio urobiť rozsiahlu reportáž o pétanque a Sando Kaisenovi.

Sando Kaisen svojím zanietením pre pétanque strhol aj mnohých svojich žiakov. Troch slovenských (Pavol Rozložník, Ján Piroščák, Branislav Legerský) až natoľko, že r. 1994 založili Slovenskú federáciu pétanque. Väčšina žiakov Sando Kaisena hrá pétanque pre potešenie, pri stretnutiach s ním, či už v kláštore, na misiách alebo na sesshinoch. Jediná Jana Lazarová (petanque.univerzum@gmail.com, 0905-953 138) sa venuje pétanque vrcholovo, je reprezentantkou SR a trénerkou II. stupňa (v prípade bližšieho záujmu o pétanque sa obráťte na ňu).
V roku 2009 vyšla Sando Kaisenovi vo francúzskom vydavateľstve Éditions Accarias L´originel kniha L´esprit de la pétanque, z ktorej vyberáme nasledovný citát:

„Pre mňa je pétanque viac než hra, viac než šport a viac než boj. Je to úžasná príležitosť rozvíjať výnimočné ľudské kvality a umožňovať jeho praktikantovi lepšie komunikovať so svetom a predovšetkým so sebou samým. Ponúka mu tú skvelú šancu môcť sa prebudiť do svojej pravdivej prirodzenosti človeka, pretvoriť svoju každodennú rutinu na skutočné blaho a, kto vie, nájsť zmysel života.“

Jana Lazarová
Sando Kaisen a Radio France
Zľava do prava Quintais, Lazarová, Robert, Sando Kaisen
Philippe Quintais